Tornsbjerggård kan tilbyde aflastning til unge udviklingshæmmede over 18 år.
Det er tiltænkt unge, hjemmeboende udviklingshæmmede, der endnu ikke er helt klar til at flytte hjemmefra, og hvor vi kan lave et struktureret forløb over 3 – 12 måneder med en aflastningsweekend om måneden.
Aflastning er enten med henblik på, at den unge kan flytte permanent ind på Tornsbjerggård, eller med henblik på en afklaring omkring andre boformer for den udviklingshæmmede.
Weekenderne vil foregå sammen med vores faste beboere og personale, men der vil være ekstra personale til at give omsorg, pleje, rådgive, vejlede og aktivere den unge i aflastningstiden.