Kultur og kunstneriske aktiviteter forstået i bredeste forstand præger livet på Tornsbjerggård. Dette er ud fra ideen om at alle mennesker i dette møde, er ligeværdige og at enhver kan bidrage til fællesskabet også blot ved at være tilstede og overvære en kunstnerisk aktivitet.

Vi starter således dagen med en fælles morgensamling – morgenmøde, hvor vi synger sange egnet til årstiden og hører et lille vers som man kan tage med ud i dagen. Hvis beboerne ønsker det sluttes dagen også med Fadervor.

Ugen igennem er der mulighed for at deltage i sang, eurytmi, folkedans mv. Vi har også jævnlige filmaftener, mulighed for at gå til bowling mv.

Årstidsforløbet søges markeret gennem festligholdelse af de kristne højtider, også de som ikke er så kendte. Disse tilbagevendende begivenheder giver en fornemmelse af sikkerhed og overskuelighed i forhold til tidens gang og giver milepæle man kan støtte og glæde sig til.