Vi byder vores pårørende velkommen

Forældre og øvrige pårørende er de, der i forvejen kender beboerne, og derfor kan bidrage med vigtig viden om både stort og småt. Hvis vi deler vores viden, kan beboerne få den bedste start.

Et godt samarbejde mellem forældre og alle dele af Tornsbjerggård – ledelse såvel som personale – er en af forudsætningerne for at beboerne får et trygt og berigende liv på Tornsbjerggård. Det er vigtigt at undgå misforståelser og skuffelser. Når man starter på Tornsbjerggård søger vi at få afstemt forventninger, vi kan have til hinanden. Vi værdsætter derfor en tæt kontakt – man er altid velkommen til at henvende sig – i hvert tilfælde finder vi en form, der passer bedst for alle.

Alle beboere har en kontaktperson, der har et særligt ansvar for ”sin” beboer, og sørger for at tilrettelægge og bistå ved personlig hygiejne, lægebesøg, fodterapeut, frisør, tøj køb m.m. Forældre kan også vælge at gøre noget eller det hele selv. Det er naturligt, at den nære kontakt foregår gennem kontaktpersonen. Forældre er meget velkomne til at deltage i møder med kommunen, såfremt beboeren giver sit samtykke til det. En forælder eller værge kan vælge at varetage den enkeltes økonomi. Hvis det er et ønske, kan det aftales, at Tornsbjerggård foretager aftalte dispositioner.

Besøg og besøgsweekend

Det er dejligt at få besøg – en begivenhed som beboerne kan se frem til og tale meget om. Stort set kan det altid lade sig gøre at komme forbi, men det er vigtigt, at der er lavet klare aftaler på forhånd – så der ikke bliver sammenfald mellem besøg og en af de mange aktiviteter der i foregår på Tornsbjerggård.

Hver 4. uge tager beboerne som regel på besøg hos familie og venner. Besøget er typisk fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag/aften. Der er også altid mulighed for at være på Tornsbjerggård – her er altid åbent.