På grundlag af godkendt personalenormering, forventede ejendomsudgifter og øvrige driftsudgifter udarbejder vi hvert år et budget. Efter godkendelse af vor tilsynsmyndighed danner dette budget herefter grundlag for satserne for de forskellige områder for det følgende år.
Månedssatserne er beregnet på basis af 12 måneder pr. år. Døgnsatserne ud fra 365 døgn. Vi opkræver bruttopriser hos kommunerne, som efterfølgende får refunderet beboernes egenbetaling.

Tilbud Døgnsats Månedssats

Priser
Døgnophold for voksne med særlige behov kr. 78.347,-
Døgnophold for voksne kr. 65879,-
Døgnophold for voksne kr. 44093,-

Dagtilbud:
På værkstederne for voksne kr. 15.0737,-