Arbejdet står som en central del af alle menneskers liv, således også for det udviklingshæmmede menneske. Det kan være med til at skabe en identitet og selvforståelse at vi har et arbejde, hvorigennem vi udlever vores evner og muligheder.
På værkstederne forsøger vi at skabe meningsfulde arbejdspladser, der passer til den enkeltes muligheder og samtidig udfordrer til at vinde nye kompetencer.

Værkstedstilbudene er det vi udbyder ud fra de behov og muligheder der er på Tornsbjerggård lige nu. Det er dog ingen statisk størrelse og vi er i stadig proces med at udvikle nye arbejdsplader eller tage gamle aktiviteter op igen, når vi ser behov for det.

Alle beboerne på Tornsbjerggård tilbydes arbejde på et værksted. Ses der et behov for at supplere med aktiviteter/kurser ”ud af huset” vil der være mulighed for det. Vi tager også meget gerne imod brugere udefra, i det omfang vi kan rumme dem i de nuværende rammer. Kontakt os for nærmere oplysninger.