Aneshusgruppen er en dynamisk gruppe, som rummer initiativrige beboere med lyst til mange ting. Vi prioriterer nærhed og vil gerne støtte op om kreativiteten. Vi følger årstidernes gang igennem gåture i vores dejlige omgivelser og pynter op i huset med ting fra naturen.
Der skal være plads til både at deltage i kulturlivet og have det stille nærvær i hjemmehygge. Alt rammet ind i en genkendelig hverdag, hvor man ved, hvad der skal ske.
I Aneshus er respekten for den enkelte vigtig, samt bestræbelsen på at tilgodese den enkeltes behov. Sund kost og motion prioriteres højt i hverdagen. Husmøderne er det forum, hvor disse og andre emner diskuteres og planlægges.
Aneshus spænder mellem beboere, der er næsten helt selvhjulpne, til de der har mere behov for personlig og social støtte.

Der arbejdes med selvstændiggørelse og vedligeholdelse af færdigheder i videst muligt omfang. Alle har opgaver, der gavner fællesskabet, fx at dække bord og tømme opvaskemaskine. Den enkelte er desuden med til at holde sit værelse, skifte sengetøj, vaske tøj, støvsuge – alt sammen med forskellige grader af støtte.

Til Aneshus er knyttet en til to personer – morgen, aften og i weekender. Der er en sovende nattevagt i det tilstødende hus, som kan kontaktes, hvis der er behov for det.

I Aneshus er der plads til fem beboere. Der er to badeværelser m. toilet, som beboerne deler. Et stort fællesrum fungerer som både spise- og hyggestue – køkkenet ligger i forlængelse heraf. Der er opstillet to motionscykler i gangareal til fælles afbenyttelse.