Tornsbjerggård er en tidligere skovfogedgård med 40 tdr. landbrugsjord, som drives økologisk. Gården blev købt i 1988 for private midler og startede som et aflastningstilbud. Den ejes og drives i dag af fonde.

Tornsbjerggård er en selvejende institution, som danner rammen om et bo- og arbejdsfællesskab og som er godkendt til at modtage 19 udviklingshæmmede voksne, i alderen fra 18 til 50 år. Vore beboere er i dag i alderen 18 – 43 år og, bor i mindre enheder, arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Livet på Tornsbjerggård tager udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn.

Vi samarbejder med Socialtilsyn Midt om den daglige drift og visitation, men har også samarbejde med Odder og Horsens kommuner samt andre kommuner i landet. Vi er en del af forbundet af Helsepædagogiske og Socialterapeutiske initiativer, efter Rudolf Steiners livsanskuelse i ind- og udland