STU på Tornsbjerggård

På Tornsbjerggård tilbyder vi – STU (den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) med værksteds-/ praktik aktiviteter inden for følgende områder
Havebrug, Årstidsværksted
IKT (informations- og kommunikationsteknologi )
Musik og bevægelse / eurytmi
Kost og motion (ernæring, motion og træning, gå-, cykelture og svømning)
Sprogstimulering, tegn til tale, støttet kommunikation
Bo – træning
Omkring enkelte faglige emner samarbejder vi med Fabos i Odder og Turmalin i Aarhus
Uddannelsen koordineres af UU –Skanderborg/Odder