Antroposofi

Antroposofi betyder viden om mennesket og er grundlagt og udarbejdet af Rudolf Steiner (1861 – 1925). Antroposofien bliver i dag anvendt over hele verden til videreudvikling af bl.a. pædagogisk arbejde, landbruget, medicin, kunst o. a.
Antroposofien er en videnskabelig og kunstnerisk arbejdsmetode, der har sit fundament i menneskets væsen, bestående af legeme, sjæl og ånd.
Endvidere har reinkarnationstanken og et kristent grundlag en væsentlig plads i antroposofien.
Antroposofien giver mennesket mulighed for at erkende sig selv som en åndelig individualitet, der har sin oprindelse i den åndelige verden.
Det enkelte menneske har mulighed for at udvikle og erkende sig selv ved et studie af antroposofien, og det er muligt at anvende det antroposofiske syn på mennesket og verden i et videnskabeligt, pædagogisk og kunstnerisk arbejde, ja på alle livsområder.
Vil du vide mere om baggrund og antroposofi generelt henviser vi til Antroposofisk Selskabs hjemmeside, hvor der er uddybende tekster om Rudolf Steiner, Antroposofi, Eurytmi og de øvrige kulturimpulser som antroposofien omfatter.

Antroposofisk Selskab

Socialterapi

Socialterapien er det redskab eller den metode der ligger til grund for mødet med det udviklingshæmmede menneske. Socialterapien tager sit udgangspunkt i det syn på mennesket som Rudolf Steiner har beskrevet i den antroposofiske litteratur. Steiner har ikke selv givet direkte retningslinjer for arbejdet med voksne hæmmede mennesker. Mange er dog blevet inspireret til et en særlig tilgang til den voksne udviklingshæmmede ud fra et antroposofisk grundlag. Af vigtige pionerer på området kan bl.a. nævnes Karl König (grundlæggeren af Camphill) og Bernhard Lievegoed.
Man kan betragte socialterapien som en slags kunstart – hvor kunsten er forstået i bredeste forstand. Forholdene mellem mennesker hæmmede eller ej er aldrig statiske men altid i bevægelse. Opgaven består i at bringe de muligheder eller potentialer der er i det enkelte menneske til størst mulig blomstring ud fra de omstændigheder der er til stede.

For at nærme sig dette mål er det vigtigt at han/hun føler sig som en del af et større fællesskab, har sociale relationer og et arbejdsmæssigt og kulturelt indhold i tilværelsen.

Helsepædagogisk Sammenslutning