Den personlige pleje og omsorg er en forudsætning for trivsel og udvikling. Derfor har vi på Tornsbjerggård tilknyttet terapeuter inden for terapeutisk eurytmi, fysioterapi, massage og musik. Terapierne gives i samarbejde med en antroposofisk læge o.a. Desuden arbejder vi sammen med den enkeltes læge og forskellige specialister omkring medicinering, fodpleje, diæt o.a. efter behov.

Vi har desuden et kunst/maleterapiværksted, hvor farvernes særlige virkning på mennesket udnyttes. Gennem terapeutiske processer åbnes der op for muligheden for en forløsning og samtidig skabes et personligt kunstnerisk udtryk.

Terapeutisk Eurytmi

Terapeutisk Eurytmi er en bevægelsesterapi udviklet af Rudolf Steiner og ordineret af de antroposofiske læger, som del i en behandling.
Hver lyd vi frembringer har sin egen bevægelse. Der arbejdes ud fra vokaler og konsonanter. Disse bevægelser, som oftest er strømmende ud i rummet, er med til at understøtte hele mennesket. Dvs det åndelige, det sjælelige, såvel som helt ind i det fysiske legeme.
Terapeutisk Eurytmi kan være både ”samlende / formende” eller ”frigørende / forløsende” og er med til at understøtte og helbrede.
Der arbejdes individuelt, sammen med en uddannet terapeut.