SocialtilsynMidt, 2023:

Socialtilsynet vurderer, at Tornsbjerggård understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Dette både igennem individuelle og fælles indsatser.

Tornsbjerggårds tilgang til borgerne bærer præg af anerkendelse, indlevelse og respekt. Der er fokus på at inddrage borgerne, så de føler sig hørt, respekteret og anerkendt ift. beslutninger vedr. sig selv og deres hverdag i bofællesskabet.

Medarbejderne på Tornsbjerggård har en meget høj etik og rummende og medmenneskeligt menneskesyn, som tydeligt kommer til udtryk i hverdagen.

Borgerne på Tornsbjerggård støttes i kontakten til relevante sundhedsydelser og aktiviteter, hvor tilbuddet støtter op om undersøgelse, behandling, medicinering og genoptræning.

Den pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser og overgreb.