Organisation

Tornsbjerggård er en erhvevsdrivende fond (Tornsbjerggårdfonden) cvr nr: 25 28 34 22:

Bestyrelsen i fonden har følgende medlemmer:

Formand – Boris Jakobsen – Tidligere forstander Tornsbjerggård

Næstformand – Alan Ib Rasmussen – Tidligere direktør for McDonald Jylland

Per Clausson-Kaas – Værkstedsleder på Hertha Levefællesskab

Niels Rosenberg – Politiker i Odder byråd, viceborgmester

Randi Romvig – Kommunikations konsulent og narrativ vejleder. Tidligere formand for Fonden Vimby i Hjortshøj.

Ulrik Elkjær – Medarbejderrepræsentant Tornsbjerggård

Desuden deltager forstander og viceforstander i møderne uden stemmeret.

Find Tornsbjerggårdfondens vedtægter her

Ledelsessruktur

Daglig leder Gitte Standly Henriksen. Ansvarlig for den daglige drift, overordnede pædagogiske og økonomiske anliggender.
Ledelsesgruppen består af forstander Gitte Standly Henriksen, viceforstander Jakob Bønløkke. Ledelsesgruppen har defineret og fordelt ledelsesopgaverne imellem sig.

Ledelsesgruppen består af forstander Gitte Standly Henriksen og viceforstander Jakob Bønløkke. Ledelsesgruppen har defineret og fordelt ledelsesopgaverne imellem sig.

Konferencen består af samtlige faste medarbejdere, der mødes hver 2. torsdag. Konferencen er forum for det fælles pædagogiske arbejde i forhold til beboerne. Desuden foregår der både et visions- og et pædagogisk udviklingsarbejde på konferencen. Her udveksles også information mellem medarbejdere og ledelsen. I forbindelse med vigtige beslutninger bliver disse drøftet på konferencen, inden der træffes en afgørelse i ledelsesgruppen.

Husgrupperne: Hvert af de fire huse ledes af den kreds af medarbejdere, der er fast knyttet til huset. Her er man opmærksom på helheden i huset og på den enkelte beboers helbred, trivsel og øvrige behov. Hver beboer har en kontaktperson, som han/hun er i løbende kontakt med, og som også varetager kontakt til forældre.

Værkstedsgrupperne: Hvert værksted har en eller flere værkstedsledere, som selv leder og administrerer værkstedet. Her har man blik for, at beboerens potentiale tilgodeses med stimulerende og udfordrende opgaver, der passer til den enkelte.

Medicin: To medarbejdere er overordnet ansvarlige for sundhed: Lianne Postma, Helle Sørensen og Susanne Jensen.

Medarbejdere: For at sikre, fastholde og udvikle medarbejdernes faglige kompetencer og engagement afholdes der jævnligt kurser, seminarer og temadage på den fælles konference. Desuden gives der støtte til videreuddannelse.
Vi har en faggruppe med mange forskellige kompetencer, hvilket giver udveksling og dynamik i det interne samarbejde og samtidig er til gavn for beboerne.

Støtteforeningen: Består af forældre og venner af Tornsbjerggård. Støtteforeningens opgaver spreder sig over et bredt spektrum: Håndværksmæssige opgaver, fondsansøgninger og arrangement af nogle af årstidens fester – f.eks. æblehøstfest, fastelavnsfest og hyggeaftener i årets løb.

Hvis du/I har lyst til at blive medlem, og yde et bidrag til støtteforeningen, er I meget velkommen.
Kontingent om året er 150,- kr. pr. person.
Beløbet kan indbetales på konto: 9570 – 13357382 Eller mobilpay: 581451
Ved medlemskab får I tilsendt et nyhedsbrev og billeder fra vores
arrangementer. Af denne grund vil vi gerne have fulde navn og mailadresse.
Venlig hilsen fra støtteforeningen