Sådan ser vi fremtiden på Tornsbjerggaard

Vi ser fremtiden på Tornsbjerggård udvikle sig i følgende retning:
Vi stiler mod at være et sted, hvor man kan blive ældre i trygge rammer. Samtidig er det vigtigt, at Tornsbjerggård bibeholder og udvikler sit arbejds- og kulturtilbud, så nye/unge beboere kan få et meningsfuldt arbejds- og fritidsliv i en levende udveksling med det omkringliggende samfund.

Køkken og bageri trænger til nye moderne faciliteter. Der arbejdes på at få etableret nyt køkken/bageri samt udvidelse af spisesalen. En ny sal skal i den forbindelse tilbyde kulturen nye spændende rammer. På lidt længere sigt har vi planer om at få renoveret og udbygget vores sal. Vi er i gang med at udarbejde tegninger og et foreløbigt prisoverslag. Udvidelsen/ombygningen af køkkenet betyder at vi kommer til at mangle kontorplads.

Vi søger forskellige løsninger måske en forbindelsesbygning mellem to af bygningerne i gården, eller måske en fritliggende bygning I forbindelse med alle tre projekter skal en arkitekt hjælpe os med løsninger som er både æstetisk, praktisk og økonomisk bæredygtige. Når vi er færdig med dette grundlæggende arbejde går vi igang med fondsansøgninger i samarbejde med en professionel fundraiser.

Ældreboliger er endnu kun på idé plan. Der skal i fremtiden etableres ældreboliger og kvalitative tilbud med hovedvægten i det terapeutisk/kulturelle som tilgodeser, at man ikke længere har helt de samme kræfter og muligheder som før, men samtidig har en både værdig og stimulerende hverdag.

Hele denne udvikling bliver båret af en interesseret og forskende holdning overfor socialterapien, der plejes i et levende pædagogisk fællesskab imellem alle medarbejderne på Tornsbjerggård.