Drama/teaterværksted

Værkstedet er en direkte udløber af projektet med ”Fyrtøjet”, hvor flere beboere deltog i forberedelse og opførelse. De gode erfaringer herfra vil vi gerne føre videre i et værksted, som foregår på mere permanent basis, hvor beboerne har mulighed for at udvikle deres selvtillid, kropsbevidsthed og kommunikation med hinanden, samt en positiv indstilling til fælleskabet.
Vores teaterværksted er baseret på fællesskab og bygger på, at alle er lige vigtige. Der opstår en følelse af, at vi gør dette sammen, og at vi ikke kan undvære en eneste deltagers fulde engagement, hvis det rigtig skal lykkes. At skabe noget i fællesskab og lykkes med det giver en succesoplevelse, som er virkelig tilfredsstillende – både under små lege og øvelser, og på scenen med publikum.
Der er mange aspekter i de dramatiske øvelser, som er meningsfulde. Først og fremmest skal det være sjovt og legende – sjovt at udtrykke sig med sin krop og se de andre gøre ”skøre ting”, når vi leger.

Vi laver mange øvelser, hvor vi styrker kropsbevidstheden gennem dans, rollelege osv. Vi styrker stemmen og prøver at få fat i vores ”virkelige stemme” – ofte til stor glæde og undren, når én pludselig bryder igennem og kan hente en meget mere frigjort stemme frem. Nogle har brug for mere tid end andre, og der skal være plads til den enkelte i dennes udviklingsproces.
Nærvær i nuet og opmærksomhed på de andre er også vigtige elementer i drama, som det ikke altid er lige let at udøve. Det er spændende at se de små forandringer, der sker i vågenhed og opmærksomhed fra gang til gang: Griber den anden nu den bold, jeg har kastet, efter at jeg har søgt øjenkontakt med vedkommende? Osv.
Det er alt sammen noget, som skal øves over tid.
Der vil naturligvis i dette tidsrum også blive mulighed for at øve julespil, når den tid nærmer sig, og forhåbentlig vil det give ny energi og liv til spillet.