En gang om ugen arbejder en gruppe med eurytmi. Vi bevæger os til musik og vers, øver færdigheder med stave og kugler, både enkeltvis og i gruppen. I hvert af disse områder er det vigtigt, at vi holder bevidstheden om hinanden, kredsens form, kroppens holdning osv. Vi forsøger at bringe lethed ind i bevægelsen for derigennem at overvinde den tyngde, der uvægerligt er i kroppen. Det kræver meget lang tids øvelse at opnå et resultat på dette område, men ved ihærdigt og vedholdende arbejde kan man mærke en forskel. Efter en vellykket time er der både mere humør og lethed i gruppen.

Vi øver os i det musikalske felt: Vi synger mange sange – både kendte og nye. Mange beboere kan rigtig mange sange – endda udenad – og har en stor glæde ved at møde de gamle kendinge, som året skrider frem. På denne måde følger vi helt naturligt med i årets gang.
Det lykkes også at indarbejde nye sange, som efterhånden også bliver værdsat og elsket. Vi lytter til musikken på flere planer. Både musik i sig selv spillet på violin, fløjte eller hvilke instrumenter, der nu er til stede. Vi øver også at lytte til hinanden og følges ad, når vi spiller rytmeinstrumenter sammen til et stykke musik.

Improvisation på klangstave er en helt særlig disciplin, hvor vi kan kommunikere ordløst med toner. Det er ofte til stor fornøjelse for både udøvere og tilhørere, når en særligt vellykket dialog klinger.
I musikken kan vi mødes som ligemænd – i en improvisation er der ingen, der har mere ”ret” end en anden. Vi kan i glimt få lov til at være frie skabende individer. Mange af beboerne har stort musikalsk potentiale, som kan forløses på denne måde.

Folkedans
Hver torsdag aften mødes vi til fælles folkedans. Det er en aften med højt humør, smil og lystighed. Der kommer uundgåeligt sved på panden undervejs! – og det evige behov for motion kan tilgodeses i al ubemærkethed. Det er en herlig måde at være sammen på for alle deltagere. Dansen er en mulighed for at mødes i et socialt rum med andre og øve sig i at være opmærksom på helheden og ikke blot på sig selv – først da lykkes dansen. Og så er det frem for alt rigtig sjovt at give sig hen til musikken.